ผลงาน PhotoShop

posted on 03 Oct 2008 20:07 by tamania

 ภาพผลงานที่เคยทำมานะครับ จะค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละนิส~

ผลงานใหม่ๆจะอยู่ข้างบนนะครับ  ถัดขึ้นมาเรื่อยๆ บนสุดคือ ล่าุสุดที่ทำ

 

Photobucket

 

Photobucket

Photobucket

 

Photobucket

images by uppicweb.com